IWS Brochure
IWS Brochure

IWS Brochure

Kontakt salgsavdelingen på

+47 950 73 777

eller ved

Email

IWS (Innvendig fukttilførsel)

Et internt fuktingssystem (IWS) er et rør som er satt inn i blåseslangen nær isoleringsmaskinen. Den er designet for å injisere små mengder fuktighet (levert av hageslange eller pumpe / tank) i fiberen når den blåses gjennom slangen. Den automatiske injeksjonen styres av en magnetventil ved IWS rørenhet og aktiveres av av / på signal fra maskinen. Mengden fuktighet styres av sprøytespissens størrelse og trykkjustering. Fiberen og fuktigheten blandes sammen når den transporteres gjennom blåseslangen til loftet. Hva er fordelene? Det er to store fordeler med å inkludere et internt fuktingssystem; 1. Støvreduksjon 2. Fiberstabilisering. Unødvendig støv uansett hvilken type, kan være kostbart og skadelig på arbeidsplassen. Ikke bare øker pustestøv helseproblemer, støvet kan føre til begrenset sikt ved utførelse av isoleringen. Hvis du bruker IWS-systemet til loftet ditt, vil du redusere støv fra loftsisoleringen ved å injisere små mengder fuktighet til fibrene, noe som vil gjøre jobben renere og tryggere. Ved bruk av systemet får man også en stabilisering av den utblåste isolasjonen som reduserer sammensynkningen i isolasjonslaget.